Onthoudingsverschijnselen

Het is van belang aan terugvalpreventie te doen in een zo vroeg mogelijk stadium van verandering en erop te wijzen dat craving en onthoudingsverschijnselen door tips en eventueel medicatie binnen de perken kunnen blijven. Een negatieve preoccupatie wordt minder naarmate de patiënt zich gesterkt, ondersteund voelt door de arts en mogelijkheden ontdekt binnen zichzelf om ermee om te gaan.

1. Het omgaan met onthoudingsverschijnselen

Veel voorkomende verschijnselen zijn: transpireren, slecht slapen, misselijkheid en angstige of gespannen gevoelens. Soms zijn de verschijnselen erger, zoals trillen of hoge koorts en is er risico op epileptische insulten of een delirium. Bij zware onthoudingsverschijnselen raden wij u aan om contact met Novadic-Kentron op te nemen. Strikt genomen zijn de ergste verschijnselen na drie dagen voorbij. Het is een moeilijk moment waar de patiënt doorheen moet.

Daarna kan een veel langere periode optreden waarin de patiënt moeite heeft om een nieuwe levensstijl op te bouwen en een nieuwe invulling en zin te geven aan zijn dagen. Indien de patiënt geen goed sociaal netwerk heeft en geen gestructureerde daginvulling, is samenwerking met Novadic-Kentron wellicht noodzakelijk.

Het is van belang dat de patiënt ervoor zorgt dat elk gehaald doel, hoe klein ook, een beloning oplevert, waar hij naar uit kan kijken. Dat is per individu verschillend. Daarover dient hij of zij van tevoren na te denken.

2. Omgaan met zucht

Een sterk verlangen naar alcohol is een normaal verschijnsel wanneer iemand stopt en kan een hele tijd blijven duren.

Onderzoek wijst uit dat er een directe relatie bestaat tussen langdurig gesensitizeerd of verslaafd gedrag enerzijds en de neurofysiologische eigenschappen van de nucleus accumbens, een hersengebied betrokken bij motivatie en beloning, waardoor verslaving een chronische hersenziekte wordt.

Bron: Wallace Rawen June 13, 2002 “Scientists identify brain mechanism that boosts response to alcohol”

Hoe dan ook is er bij verslaving, zonder alcohol, te weinig dopamine: je geniet niet meer van de gewone dingen.

Als de patiënt vooraf een strategisch plan gemaakt heeft, kan hij dat nu toepassen. Zo’n plan moet zeer concreet en onmiddellijk toepasbaar zijn: contact nemen met een vriend, een activiteit verrichten, sporten, afleiding zoeken, enzovoorts.