Terugval

Terugval is het voor een langere periode terugkeren naar het eerdere niveau van alcoholgebruik, volgend op een poging het middelengebruik te stoppen of te reduceren.

Een terugval wil niet zeggen dat alles verloren is. Beter is het om de terugval te beschouwen als een leermoment voor de patiënt. De patiënt weet nu waar een zwakke plek zit, waar hij/zij vanaf nu anders mee om kan gaan. Vaak denken mensen heel negatief over een terugval. Deze negatieve gedachte is dan weer vaak een reden om te gaan drinken.

Het is belangrijk om te voorkomen dat een patiënt in een spiraal naar beneden terecht komt. Daarom is het voor de patiënt van belang nu alvast te bedenken wat hij/zij straks gaat doen voor het geval hij/zij in de toekomst een keer mocht terugvallen.

Terugvalpreventie

Terugvalpreventie houdt in:

 • inventarisatie van risicosituaties;
 • zelfcontrolemaatregelen:
  • stimuluscontrole: vermijden van risicosituaties;
  • stimulus – respons interventies: alternatief gedrag aanleren;
  • respons consequenties: jezelf belonen;
 • inzicht in minibeslissingen: kleine stapjes die ongemerkt voorafgaan aan de lapse;
 • noodplan: wat als de zucht té sterk wordt?;
 • cognitieve herstructurering van de reactie op een uitglijder: geen falen, maar een risicosituatie waaruit heel wat te leren valt om dit in de toekomst te vermijden. Een voorbeeld is: een afspraak met een vriend dat die op moeilijke momenten bereid is samen wat te gaan doen;
 • vaardigheidstraining op risicosituaties wordt aangeboden door Novadic-Kentron;
 • optioneel: farmacotherapie.