Verwijzen, samenwerken of zelf behandelen

1. Verwijzen

Verwijzing naar Novadic-Kentron specialistische of BasisGGZ is aan te raden bij:

 • lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid;
 • een slechte lichamelijke conditie;
 • het mislukken van eerdere vormen van begeleiding;
 • een anamnese waaruit blijkt dat bij eerdere stoppogingen ernstige onthoudingsverschijnselen als toevallen of delier zijn opgetreden;
 • als u uzelf niet in staat acht om de patiënt te behandelen;
 • bij ontbreken van een sociaal netwerk dat de nodige steun kan bieden;
 • tentamen suïcide in het verleden;
 • epilepsie;
 • te verwachten ernstige ontwenning, gelet op de hoeveelheden alcohol die de patiënt gebruikt;
 • verslaving aan meerdere psychoactieve middelen;
 • ernstige psychiatrische comorbiditeit zoals psychosen of stoornissen in de impulscontrole;
 • hoge leeftijd;
 • onvoldoende mogelijkheid om afspraken te maken, onvoldoende zelfzorg of toezicht.

Als u twijfelt of uw patiënt voldoende gemotiveerd is voor een verwijziging kunt u overleggen met ons of de handreikingen onder motiverende gespreksvoering erop nazien.

Verwijsbrief (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol, april 2010)

In de verwijsbrief graag vermelden:

 • de concrete vraagstelling;
 • diagnose;
 • reeds gegeven behandeling of medicatie;
 • relevante voorgeschiedenis en achtergrondinformatie.

Verwijzingsbegeleiding is de begeleiding die als doel heeft de periode te overbruggen die de cliënt op de wachtlijst staat bij Novadic-Kentron. Deze begeleiding bestaat uit maximaal twee à drie gesprekken waarin het contact met de patiënt wordt onderhouden om de motivatie van de patiënt te continueren of te stimuleren.

2. Samenwerken

Wanneer u verwijzing noodzakelijk acht maar veel weerstand ervaart kunt u een beroep doen op Novadic-Kentron. Naast verwijzing is immers ook samenwerking mogelijk.

3. Zelf behandelen

Bij vroegtijdige signalering is (minimale) interventie door u als huisarts zinvol. Zo leidt een advies om minder te drinken tot 10 tot 16% vermindering van het alcoholgebruik. Na een serie van vier korte gesprekken kan wel 25% reductie worden bereikt. U kunt problematisch alcoholgebruik, alcoholmisbruik en milde vormen van verslaving doorgaans zelf behandelen. (LESA alcohol, april 2010)

Er zijn drie groepen medicijnen die u bij de behandeling kunt voorschrijven. Medicijnen tegen onthoudingsverschijnselen, aversiemiddelen en middelen die de zucht verminderen. Ook kan vitaminesuppletie voorgeschreven worden.
Zie ook NHG-website; Patiëntenbrief Alcohol en “Omgaan met alcohol”.

Momenten van rapportage

 • intake;
 • opname;
 • vaststelling behandelplan;
 • ontslag;
 • tussentijds bij langdurige behandeling.