Effecten

1. Effecten op korte termijn
2. Effecten op lange termijn
3. Effecten van gebruik bij hoge doseringen
4. Onthoudingsverschijnselen
5. Geheugenstoornissen

1. Effecten op korte termijn

 • kalmerend;
 • angst en onrust verminderend;
 • spierverslappend;
 • hypnotische werking;
 • vermindering van de rijvaardigheid;
 • vermindering concentratie;
 • verhoogde kans op vallen;
 • vlak in emoties;
 • suf en slaperig;
 • vermoeid;
 • verstoorde risico-inschatting.
2. Effecten op lange termijn
 • geheugenstoornissen;
 • ontremming: onrust en agressie;
 • tolerantie en afhankelijkheid;
 • de nadelige effecten kunnen aanhouden na stopzetting.
3. Effecten van gebruik bij hoge doseringen
 • duizeligheid;
 • traagheid/toegenomen reactietijd;
 • afgenomen motorische coördinatie/ataxie;
 • denkstoornissen/verwarring;
 • dysartrie;
 • diplopie;
 • droge mond;
 • bittere smaak.
4. Onthoudingsverschijnselen
 • slaapstoornissen (rebound insomnia);
 • angst en spanning;
 • depersonalisatie, derealisatie;
 • paranoia;
 • incoördinatie, duizeligheid;
 • versterkte reactie op auditieve prikkels;
 • metaalsmaak;
 • verstoord gezichtsvermogen;
 • hallucinaties;
 • tintelingen in de extremiteiten;
 • overgevoeligheid voor aanraking en pijn;
 • convulsies;
 • verhoogd risico op het gebruik van vervangende middelen.

Moeilijk te onderscheiden

Onttrekkingsverschijnselen: puur lichamelijke reactie.
Ontwenning: Rebound – Terugkeer van oude klachten – Sterkere prikkels ontwend.

5. Geheugenstoornissen

Promotieonderzoek van dr. M.Gorissen, 1998:

“Wat niet goed is opgeslagen, kan niet worden opgehaald.”

Benzo’s verminderen het vermogen om informatie in het lange termijngeheugen op te slaan. Er ontstaat geen tolerantie voor geheugeneffecten. Men heeft weinig herinneringen aan gebeurtenissen in de periode van het gebruik. Het leggen van nieuwe verbanden in het geheugen wordt bemoeilijkt, wat beroepsmatig en sociaal belemmerend kan werken. Vooral bij gebruik overdag als anxiolyticum kunnen geheugenproblemen vervelend zijn. Bij ouderen met een verminderde geheugenkwaliteit: onterecht dementiediagnose. Combinaties met alcohol, antihistaminica verergeren de zaak.