Ontwenningsschema en omrekentabel

1. Opstellen van een ontwenningsschema en omrekentabel
2. Omrekentabel naar Diazepam
3. Omzetten naar Diazepam
4. Minderen

Terug naar menu Benzodiazepines

1. Opstellen van een ontwenningsschema en omrekentabel

De dosis Diazepam wordt de patiënt steeds gegeven in 2 mg tabletten. Deze tabletten kunnen gemakkelijk in tweeën gebroken worden tot helften van 1 mg. Eerst wordt de patiënt omgezet op Diazepam met behulp van de omzettingstabel (dag 1). Als hij daar een week op staat wordt op dag 8 gereduceerd tot 75% van de oorspronkelijke dosis, op dag 15 tot 50%, op dag 22 tot 25%, op dag 29 tot 12.5% en op dag 36 tot nul. De dosisverlaging kan leiden tot doseringen achter de komma. Er moet dan steeds naar boven worden afgerond: bijv. 25% van 10 mg is 2,5mg afronden naar 3 mg.

De dosisreductie wordt onderbroken als de patiënt de dosisverlaging vanwege onttrekkingsverschijnselen niet meer verdraagt. Patiënt wordt dan terug gezet op de voorlaatste dosis (daarbij had hij nog geen klachten) waarna opnieuw geprobeerd wordt. De dosisreductie wordt geheel gestaakt als ernstige complicaties optreden zoals een insult, delier of als, los van de ontwenning, ernstige somatische of psychiatrische aandoeningen aan het licht komen die eerst behandeling behoeven.

2. Omrekentabel naar Diazepam
StofnaamMerknaam (-namen)Voorbeeld-dosisEquivalente
dosis Diazepam
Omreken-factor
AprazolamXanax1 mg10 mgx 10
BromazepamLexotanil10 mg10 mgx 1
BrotizolamLendormin0,25 mg10 mgx 40
ChloordiazepoxideChloordiazepoxide30 mg15 mgx 0,5
ClobazamFrisium
Urbadan
20 mg10 mgx 0,5
ClonazepamRivotril0,5 mg10 mgx 20
ClorazepinezuurClorazepaat
Tranxène
20 mg15 mgx 0,75
DiazepamDiazepam
Stesolid
Valium
10 mg10 mgx 1
FlunitrazepamFlunitrazepam
Rohypnol
1 mg10 mgx 10
FlurazepamDalmadorm
Flurazepam
30 mg10 mgx 0,33
KetazolamUnakalm60 mg10 mgx 0,16
LoprazolamDormonoct1 mg10 mgx 10
LorazepamLorazepam
Temesta
2,5 mg12,5 mgx 5
LormetazepamLoramet
Lormetazepam
Noctamid
1 mg10 mgx 10
MedazepamMedazepam20 mg10 mgx 0.5
MidazolamDormicum15 mg20 mgx 1,33
NitrazepamMogadon
Nitrazepam
5 mg5 mgx 1
NordazepamCalmday15 mg15 mgx 1
OxazepamOxazepam
Seresta
50 mg15 mgx 0,3
PrazepamReapam20 mg10 mgx 0,5
Temazepam (harde capsules)Levanxol20 mg10 mgx 0,5
Temazepam (zachte capsules)Euhypnos
Normison
Temazepam
20 mg10 mgx 0,5
TriazolamHalcion0,125 mg10 mgx 80

*) uitkomsten naar boven afronden naar veelvouden van 1mg (halve tablet Diazepam in laagste dosering).

Er zijn verschillende schema‚’s in omloop om benzodiazepinegebruik geleidelijk te minderen. Over het algemeen wordt de medicatie vervangen door een equivalent Diazepam waarna de Diazepam gestaag geminderd wordt.

3. Omzetten naar Diazepam
Generieke naamOmrekenfactorGenerieke naamOmrekenfactor
Alprazolam10Lorazepam5
Bromazepam1Lormetazepam10
Brotizolam40Medazepam0,5
Chloordiazepoxide0,5Midazolam1,33
Clobazam0,5Nitrazepam1
Clorazepinezuur0,75Nordazepam1
Diazepam1Oxazepam0,3
Flunitrazepam10Prazepam0,5
Flurazepam0,33Temazepam0,5
Loprazolam10Zolpidem1
Zopiclon1,33

Een equivalente dosering Diazepam wordt verkregen door de dosering van het gebruikte benzodiazepine te vermenigvuldigen met de omrekenfactor. Bijvoorbeeld: 1 mg Alprazolam komt overeen met 10 mg Diazepam.

(Bron: DGV. Stoppen met benzodiazepinen. Hulpmiddelenboek)

4. Minderen

De dosis Diazepam wordt de patiënt steeds gegeven in 2 mg tabletten Diazepam. Deze tabletten kunnen gemakkelijk in tweeën gebroken worden tot helften van 1 mg. Eerst wordt de patiënt omgezet op Diazepam met behulp van de omzettingstabel (dag 1). Op de 8e dag wordt de dosis gereduceerd tot 75% van de oorspronkelijke dosis, op de 15e dag tot 50%, op de 22e dag op 25% , etc.

Aantal tabletten
Diazepam Dosering in mg Heel (2mg) Half (1mg)
Dag 1 100% (startdosis) =
Dag 8 75% (van de startdosis) =
Dag 15 50% (van de startdosis) =
Dag 22 25% (van de startdosis) =
Dag 29 12,5% (van de startdosis) =
Dag 36 Geen Diazepam meer

De dosisreductie wordt onderbroken als de patiënt de dosisverlaging vanwege onttrekkingsverschijnselen niet meer verdraagt. Patiënt wordt dan teruggezet op de voorlaatste dosis (daarbij had de patiënt nog geen klachten) waarna opnieuw geprobeerd wordt. De dosisreductie wordt geheel gestaakt als ernstige complicaties optreden zoals een insult, delier of als, los van de ontwenning, ernstige somatische of psychiatrische aandoeningen aan het licht komen die eerst behandeling behoeven.

Terug naar menu Benzodiazepines