Ouderen

1. Misbruik van tranquillizers
2. Misbruik van alcohol of tranquillizer bij ouderen: de volgende punten respecteren
3. Gecombineerd gebruik door ouderen
4. Adverse effects in the elderly

1. Misbruik van tranquillizers

 • cave: low-dose abuse: de geabsorbeerde hoeveelheid blijft min of meer constant, zelfs over een lange periode;
 • 80% van de ouderen die een jaar lang regelmatig een tranquillizer gebruiken, zijn er afhankelijk van;
 • bepaalde moleculen met een lange halfwaardetijd kunnen de volgende ochtend sedatieve effecten en cumulatieve effecten(trage en chronische intoxicatie) geven;
 • de belangrijkste risico’s zijn:
  • geheugenstoornissen;
  • verwardheid;
  • valpartijen tengevolge van de intoxicatie;
  • epileptische aanvallen bij plots staken van het geneesmiddel.
2. Misbruik van alcohol of tranquillizers bij ouderen: de volgende punten respecteren
 • geen vooroordelen ten opzichte van de zieke en zijn behandeling;
 • de behandeling steeds individualiseren;
 • systematisch elke geassocieerde medische pathologie behandelen;
 • de patiënt helpen om zijn verslaving te erkennen en te aanvaarden;
 • realiseerbare en realistische projecten en doelstellingen bepalen;
 • ontwenning bij ouderen verloopt langzamer en moeizamer;
 • zelfhulpgroepen inschakelen;
 • denk aan de steun die al dan niet van de familie verwacht kan worden.
3. Gecombineerd gebruik door ouderen
 • gevaren bij combinatiegebruik van medicijnen en alcohol;
 • zelfs na één of twee glazen kunnen schadelijke effecten optreden!
 • 1 + 1 = 3;
 • extra belasting lever;
 • afbraakproces wordt vertraagd;
 • giftige of afbraakproducten langer in bloed;
 • grotere vermindering reactievermogen en co√∂rdinatie.
4. Adverse effects in the elderly

Older people are more sensitive than younger people to the central nervous system depressant effects of benzodiazepines. Benzodiazepines can cause confusion, night wandering, amnesia, ataxia (loss of balance), hangover effects and “pseudodementia” (sometimes wrongly attributed to Alzheimer‚’s disease) in the elderly and should be avoided wherever possible. Increased sensitivity to benzodiazepines in older people is partly because they metabolise drugs less efficiently than younger people, so that drug effects last longer and drug accumulation readily occurs with regular use. However, even at the same blood concentration, the depressant effects of benzodiazepines are greater in the elderly, possibly because they have fewer brain cells and less reserve brain capacity than younger people.

For these reasons, it is generally advised that, if benzodiazepines are used in the elderly, dosage should be half that recommended for adults, and use (as for adults) should be short-term (2 weeks) only. In addition, benzodiazepines without active metabolites (e.g. oxazepam [Serax], temazepam [Restoril]) are tolerated better than those with slowly eliminated metabolites (e.g. chlordiazepoxide [Librium], nitrazepam [Mogadon]). Equivalent potencies of different benzodiazepines are approximately the same in older as in younger people.

Professor C. Heather Ashton DM, FRCP
Revised August 2002
Benzodiapines: how they work and how to withdraw (aka The Ashton Manual)