Probleemdefiniëring en prevalentie

1. Probleemomschrijving
2. Chronisch gebruik volgens de GIP-schaal (2000)
3. Prevalentiecijfers
4. Trends

1. Probleemomschrijving

 • Nederland telt 700.000 chronische gebruikers van benzodiazepines.
 • Minimaal 75 per standaard huisartsenpraktijk.
 • Voorlichting over gebruik en nadelen ontbreekt vaak.
 • Patiënten zijn meestal erg tevreden met hun benzodiazepines.
 • Stoppen met benzodiazepinegebruik blijkt voor veel patiënten erg moeilijk.
2. Chronisch gebruik volgens de GIP-schaal (2000)
 • meer dan 90 ddd’s op jaarbasis;
 • eventueel intermitterend;
 • aaneengesloten gebruik van meer dan 3 maanden;
 • bij 60+ meer dan 2 maanden;
 • de zin van het gebruik is onduidelijk.
3. Prevalentiecijfers
 • 12% van de bevolking gebruikt wel eens;
 • op jaarbasis: 1,9 miljoen mensen;
 • min. 700.000 patiënten gebruiken langdurig;
 • min. 75 per standaard huisartsenpraktijk;
 • 80% krijgt de eerste uitgifte van de huisarts.
4. Trends
 • benzodiazepines en polifarmacie waaronder antidepressiva;
 • assistentes verstrekken recepten;
 • 60% langer dan 6 jaar;
 • 60% van de patiënten komt niet voor benzodiazepines bij eerste recept;
 • chronisch gebruik vaak in combinatie met andere middelen.

(Stichting Farmaceutische Kengetallen)