Leer- en participatietraject voor burgers met een uitkering

Werkt u bij de gemeente? Mensen met verslavingsproblemen die langdurig thuis zijn en een uitkering hebben, kunnen naar ons doorgestuurd worden voor ervaring en coaching, zodat we weer samen met hen kunnen werken aan participatie. Ook individuele begeleiding door een ervaringsdeskundige is mogelijk, in het kader van de Wmo. Eventueel kan dit samen met onze collega-professionals.

NK biedt een uitgebreid leertraject voor herstel en participatie in de maatschappij. Mensen die willen herstellen van hun verslavingsproblemen, kunnen naast een (eventuele) reguliere behandeling binnen of buiten NK, vrijwillig deelnemen aan een gefaseerd leertraject met ondersteuning en begeleiding door opgeleide ervaringsdeskundigen. Een behandeltraject bij NK is niet verplicht om mee te kunnen doen.

  1. Deelnemers kunnen starten in laagdrempelige ervaringsgroepen waar ze hun ervaringen rondom hun verslaving en herstel kunnen delen met anderen. Op dat moment zijn ze mogelijk nog in behandeling en gebruik wordt nog gedoogd. Tijdens de wekelijkse groepen onder leiding van een getrainde senior vrijwilliger, leren ze om te delen en te luisteren, te steunen en steun te ervaren, nieuwe mogelijkheden te zoeken en ervaringen van anderen te vertalen naar hun eigen herstel.
  2. Deelnemers kunnen via de coachingsgroepen – in vervolg op de ervaringsgroep maar ook directeen trainingsfase in gaan om te leren hoe zij hun eigen ervaringen kunnen gebruiken voor zinvolle ondersteuning van anderen. In de wekelijkse groepen onder leiding van een senior ervaringsdeskundige bouwen ze kennis en ervaringen op die herstel van anderen (en zichzelf) bevorderen. In deze fase is er geen gebruik meer. Deelnemers maken de transitie van cliënt naar herstelondersteuner.
  3. Vanuit de coachingsgroep kunnen vrijwilligers in vijf werkprojecten aan de slag in een praktijkgericht en begeleid leertraject (met vrijwilligerscontract). Werk vindt plaats onder supervisie van senior ervaringsdeskundigen. In de praktijk leren de vrijwilligers werknemers­vaardigheden en verantwoording dragen.
  4. Na voldoende ervaring te hebben opgebouwd en bij voldoende motivatie, kan de ervaringswerker eventueel een scholing gaan volgen tot ervaringsdeskundige. Er zijn mogelijkheden voor een stage binnen een opleiding tot ervaringswerker in de zorg. Hierbij wordt samengewerkt met Markieza (mbo) of Fontys (hbo), met het eerste jaar een uitkering via UWV, en tweede en derde jaar een BBL-leerlingensalaris. Uiteraard kan de ervaringswerker ook uitstromen naar (betaald) werk in de oude of juist een nieuwe omgeving.

Bekijk hier een schematische weergave van dit traject.

Herstelondersteunende zorg

De leer- en participatietrajecten van NK zijn gebaseerd op herstelondersteunende zorg. Bij herstelondersteunende zorg bepaalt iemand zelf wat hij of zij wil bereiken op verschillende levensgebieden, en neemt hier zoveel mogelijk zelf de regie in, met ondersteuning van professionals en vrijwilligers. Bij herstelondersteunende zorg is het inzetten van ervaringsdeskundigheid essentieel: als aanvulling op de zorg, als brug tussen cliënt en professional en als derde kennisbron naast professionele en wetenschappelijke kennis. Zowel cliënten als ervaringswerkers werken zo in stappen aan hun re-integratie in de maatschappij.

Meer weten?

Neem contact met ons op!