Re-integratie van werknemers

Kentra Business (onderdeel van Novadic-Kentron) biedt re-integratie, activering, jobcoaching, ziekteverzuimbegeleiding, outplacement en hulpverlening. Wij adviseren arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en werkgevers over ziekteverzuimbegeleiding, outplacementtrajecten en begeleiding bij werkhervatting.

Re-intregratie voor medewerkers die uit het arbeidsproces (dreigen te) raken

Kentra Business biedt re-integratietrajecten voor cliënten die uit het arbeidsproces zijn geraakt of dreigen te raken door problemen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken en gamen. We begeleiden, activeren, motiveren en zoeken de juiste match op arbeidsgebied, variërend van sociale activering, dagbesteding tot uitstroom naar een betaalde baan.

Re-integratie ziekteverzuimtrajecten, activering en maatschappelijke participatie

We bieden een integrale aanpak voor eerste- en tweedespoorziekteverzuimtrajecten waarbij er sprake is van gebruik of vermoedens van middelenmisbruik. Wij zorgen voor begeleiding van de werknemer, inschatting van de ernst van de verslavingsproblemen en schakelen behandelaars in. Tegelijkertijd bieden wij ondersteuning en herstel van de relatie werkgever-werknemer.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de werkwijze van Kentra Business of een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.