Training Stoppen met roken in uw bedrijf

Veel werkgevers vinden het belangrijk om roken binnen het bedrijf te ontmoedigen. Niet alleen vanwege het welzijn en de gezondheid, maar ook omdat rokers door frequente pauzes en een hoger ziekteverzuim de werkgever geld kosten.

Training binnen uw bedrijf

U kunt onze training Stoppen met roken binnen uw bedrijf  aan uw werknemers aanbieden. Dit is een korte, intensieve groepstraining. Eerst bereiden de deelnemers zich voor op het stoppen met roken. Na de tweede bijeenkomst stoppen ze echt. Daarna is het belangrijk dat de deelnemers het niet roken blijven volhouden. De drie hoofdonderdelen van deze aanpak zijn motivatie, zelfcontrole en terugvalpreventie. De leefstijltraining bestaat uit zes bijeenkomsten gedurende negen weken.

We kunnen voordat de groepstraining van start gaat, bovendien een voorlichtingsbijeenkomst organiseren. Onze ervaring is dat dit kan bijdragen aan het succes van de training. De presentatie geeft medewerkers informatie over de groepstraining en kan de motivatie en deelname bevorderen.

Meer weten?

Neem contact met ons op!