Verwijzen naar de afdeling LVB (Licht Verstandelijk Beperkten)

De afdeling LVB richt zich op de behandeling van verslavingsproblemen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Op deze pagina vindt u informatie voor u als verwijzer.

Op de afdeling LVB werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. We gaan uit van de hulpvraag, de doelen, het niveau en de vaardigheden van de cliënt. Tijdens de behandeling wordt de cliënt op de afdeling LVB opgenomen. De duur van de opname is maximaal vijf maanden.

Wanneer komt een cliënt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor opname, moet de cliënt aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De cliënt is 18 jaar of ouder.
  • Er is sprake van een verslavingsprobleem.
  • De verstandelijke beperking is door middel van een diagnostisch onderzoek vastgesteld. TIQ (totaal intelligentiequotiënt) ligt tussen 50 en 70.
  • De cliënt heeft een diagnostisch onderzoek gehad, gericht op comorbide stoornissen en eventueel onderliggende syndromen en/of ziektebeelden.
  • Het natraject is duidelijk en de nodige aanmeldingen bij MEE en/of (L)VB-sector zijn gedaan.
  • Een detoxificatie is niet nodig of heeft al plaatsgevonden.

De afdeling LVB is niet geschikt als er sprake is van:

  • ernstig verstoorde agressieregulatie;
  • ernstig verstoorde realiteitstoetsing;
  • normale begaafdheid;
  • gebleken baat bij een ambulant traject en/of behandeling binnen reguliere verblijfssettingen

Wat kunt u van de afdeling LVB verwachten?

Bij de afdeling LVB zijn de begeleiding en behandeling individueel ingericht. Het programma richt zich op terugvalpreventie en het vergroten van motivatie tot abstinentie en/of vermindering van middelengebruik.

De therapieën worden in groepsverband (en mogelijk ook individueel) gegeven. Ze bevatten veel herhaling en er wordt met pictogrammen gewerkt.

Het is belangrijk dat cliënten geactiveerd worden en blijven; daarom is de rest van de dag gericht op activiteit en minder op praten/denken. Veel cliënten hebben een aantal dagen per week een vorm van dagbesteding.

Naast de behandeling van de verslaving richt de afdeling LVB zich op praktische begeleiding, bedoeld om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.

Er is een heldere structuur op de afdeling, met veel aandacht voor persoonlijke hygiëne en woonvaardigheden. We proberen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het natraject van de cliënt, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Aanmelding voor opname vindt plaats volgens de standaard procedure binnen Novadic-Kentron.