Victor Buwalda nieuwe geneesheer-directeur Novadic-Kentron

Met het vertrek van dr. Ernst Franzek per 1 augustus is de positie van geneesheer-directeur van Novadic-Kentron vacant gekomen. Met Ernst verliezen we een gerespecteerd psychiater, praktijkopleider en geneesheer-directeur. Gelukkig hebben we voor zijn opvolging een uitstekende psychiater gevonden: per 1 augustus begint dr. Victor Buwalda als geneesheer-directeur bij Novadic-Kentron. Naast psychiater en GD zal Victor binnen NK ook als opleider en onderzoeker gaan fungeren.

 

Victor heeft zijn opleiding gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna onder meer gewerkt als arts bij Jellinek. Na zijn opleiding tot psychiater bij de Valeriuskliniek in Amsterdam heeft hij onder meer gewerkt als afdelingspsychiater bij Altrecht. Sinds 2013 was Victor geneesheer-directeur van verslavingszorginstelling Victas, dat onlangs is overgenomen door Arkin.

Tijdens zijn werkzaamheden binnen Altrecht heeft Victor naast werkzaamheden op het terrein van de beleidspsychiatrie voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) onderzoek verricht naar de ROM (Routine Outcome Monitoring). In oktober 2013 is Victor gepromoveerd op het onderwerp ROM in de praktijk bij het VUmc. Uit zijn conclusies bleek onder meer dat ROM bij kan dragen aan de kwaliteit van de behandelrelatie, de verwachtingen over de behandeling en de communicatie met de behandelaar. Zijn proefschrift: ‘Routine Outcome Monitoring in de Nederlandse Psychiatrie: Meetinstrumenten, Implementatie en Resultaten’ is het eerste onderzoek dat aandacht besteedde aan het totale proces van valideren van meetinstrumenten tot het implementeren van Routine Outcome Monitoring in de dagelijkse klinische praktijk.

Bij Novadic-Kentron wordt Victor als geneesheer-directeur verantwoordelijk voor het behandelklimaat en belast met de zorg voor de gang van zaken op geneeskundig gebied. Als geneesheer-directeur neemt hij deel aan het MT en is hij een belangrijke sparringpartner voor de bestuurder.