VKN ondertekent Nationaal Preventieakkoord maar plaatst ook kanttekeningen

Het afgelopen jaar is door een groot aantal landelijke partijen, waaronder naast Verslavingskunde Nederland onder andere het Voedingscentrum, de Hartstichting, de Alliantie Nederland Rookvrij, GGD-GHOR en de Fietsersbond, gewerkt aan een Nationaal Preventieakkoord. Er zijn drie hoofdthema’s benoemd: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De komende jaren kunnen andere thema’s toegevoegd worden.

Afgelopen vrijdag werd het Nationaal Preventieakkoord (klik hier voor de publieksversie) in Buitenpoort Den Haag door zo’n 70 vertegenwoordigers van de partijen die zich aan het akkoord verbonden hebben. Een van die partijen is Verslavingskunde Nederland, dat het akkoord wel ondertekende maar gelijktijdig enkele kanttekeningen plaatste op de thema’s Problematisch Alcoholgebruik en Tabak/Roken.

Zo is VKN van mening dat de maatregelen om problemen door alcoholgebruik te voorkomen niet ver genoeg gaan. VKN pleit voor pleit de inzet van objectieve, wetenschappelijk gefundeerde beleidsmaatregelen en interventies en wil vanuit haar maatschappelijke opdracht en expertise bij betrokken worden. Uiteindelijk moet dit tot toetsbare verbeteringen leiden.

Op het thema Roken/Tabak onderschrijft VKN de preventiemaatregelen, maar pleit ervoor deze te versterken door ook hulpverlening aan te bieden. Het is van belang dat zwaar verslaafde rokers behandeling kunnen krijgen in de verslavingszorg. Om deze zorg betaalbaar te houden dient er concreet gekeken te worden naar de mogelijkheden van verzekerbare zorg in deze. Klik hier voor het persbericht dat VKN bij gelegenheid van de ondertekening heeft verstuurd.

Op de foto ondertekenen vlnr Ester Croes, Ninette van Hasselt (Trimbos), Floor van Bakkum en Jasper ten Dam (Jellinek) en Robert van de Graaf (VNN) het akkoord namens VKN.