Voorwoord nieuwsbrief juli 2019: op eigen kracht, maar niet alleen

Bij NK zijn we sterk voorstander van eigen kracht. We willen dat mensen met verslavingsproblemen zo snel mogelijk weer vorm en inhoud kunnen geven aan de regie over hun eigen leven. Dat betekent dat we zo min mogelijk overnemen, maar aansluiten bij de eigen verantwoordelijkheid en wat iemand zelf kan. Wij willen er voor zorgen dat mensen (weer) het vertrouwen en de vaardigheden krijgen die ze nodig hebben om zelf stappen te zetten. Zodat ze ook straks, na hun behandeling, weer volop mee kunnen doen in de samenleving.

Zelfstandigheid en autonomie zijn belangrijke waarden in onze samenleving. Maar dat wil niet zeggen dat we alles maar alleen moeten doen, dat we geen anderen nodig hebben of mógen hebben. Het woord “samenleving” geeft al aan dat we met elkáár een geheel vormen, elkaar aanvullen en steunen. Toch vinden we het vaak moeilijk om hulp voor onszelf te vragen. Zo lopen veel mensen nog liever uren te dwalen, dan dat ze de weg vragen.

Hulp vragen is erkennen dat het je alleen (even) niet meer lukt. Dat voelt voor veel mensen als falen. Je geeft een stukje van je controle op, dat voelt kwetsbaar. En wat als de ander jou afwijst! Liever houden we de illusie in stand dat we alles wel alleen aan kunnen. Bij mensen die lijden onder psychische problemen en verslaving, komt daar vaak ook nog schaamte en (zelf)stigma bij. En dan lopen veel mensen nog liever jaren te dwalen, dan dat ze de weg vragen.

Maar het is geen enkele schande om hulp te vragen. Zelf de beslissing nemen dat je bij bepaalde stappen hulp nodig hebt, is óók de regie in handen nemen. En veel mensen vinden het juist fijn als ze je met iets kunnen helpen. Wie op een drukke weg rijdt, kan focussen op de verkeershufters en de bumperklevers, maar als je je blik verlegt, zie je dat de overgrote meerderheid van verkeersdeelnemers juist rekening houdt met elkaar. Je ruimte geeft om in of uit te voegen, je voor laat bij een wegversmalling, of in een file plaats maakt voor een motorrijder. Als we samenwerken, komen we allemaal verder.

Goede behandelaars en ervaringsdeskundigen, een sterk netwerk om je heen met mensen die jou helpen als je het moeilijk hebt, die met je meedenken en je steunen: het zijn succesfactoren bij het herstel van verslaving en andere problemen. De kracht van een sterk netwerk geldt natuurlijk niet alleen voor een individu. Ook organisaties staan sterker als ze samenwerken. Samenwerken doen we al jaren met onze ketenpartners, maar na een aantal moeizame jaren hebben we ook het besluit genomen om aan te sluiten bij het netwerk van Zorg van de Zaak. Zodat we niet in ons eentje nét het hoofd boven water houden, maar onze krachten kunnen bundelen en samen sterker kunnen staan. Op eigen kracht, maar niet alleen.

Walther Tibosch
Bestuurder NK