Voorwoord nieuwsbrief oktober 2019: iedereen is uniek

In onze maatschappij werken we graag met cijfers en in de verslavingszorg is dat niet anders. We willen weten of het gebruik van een bepaald middel toe- of afneemt, hoeveel cliënten voor welke problematiek in behandeling zijn, hoe oud ze zijn en hoeveel mannen en vrouwen onze populatie telt. We willen weten hoeveel effectiever een nieuwe behandeling is ten opzichte van de oude en hoeveel meer cliënten we in hoeveel minder tijd kunnen helpen.

Onderbouwing van ons werk met cijfers helpt bij het verbeteren en vernieuwen van onze zorg en ondersteuning. De verslavingszorg heeft de afgelopen decennia een ongekende professionaliserings- en kwaliteitsslag gemaakt en dat komt voor een groot deel doordat we meten wat we doen. We onderzoeken en gebruiken bewezen effectieve behandelmethoden. We nemen effect- en tevredenheidsmetingen af om zowel in de behandelkamer als op breder niveau verbeteringen door te kunnen voeren. We leggen verantwoording af aan onze financiers en maken precies duidelijk hoe hun budgetten zijn besteed. Zorg is duur, en om zorg ook duurzaam te maken, moeten we effectief en efficiënt werken. Tellen, meten, registreren.

Maar we moeten ervoor waken dat de persoonlijke verhalen niet onzichtbaar worden onder alle cijfers. Achter één getal kunnen werelden schuilgaan. Behandelaars zien talloze cliënten per jaar, maar op het moment dat ze de persoon niet meer als persoon zien maar als ‘productie’, gaat er iets heel erg mis. Daarom is het zo mooi dat onze behandelaars als je hen spreekt juist altijd hun passie laten zien, hun betrokkenheid bij het eigen, unieke verhaal van elke cliënt. Dat ze laten zien dat kleine stapjes, niet te vangen in welk cijfer dan ook, een enorme betekenis hebben. Dat ze laten zien dat je niemand op moet geven, dat je er moet zijn voor je cliënten. Dat je kunt werken binnen kaders die door cijfers zijn onderbouwd, zonder je hart voor de zorg te verliezen. En dat je verantwoorde, bewezen effectieve zorg kunt leveren en die zorg voor iedereen toch zo uniek kunt maken als die persoon zelf is.

Sigrid Wijnbergh en Walther Tibosch
Raad van Bestuur Novadic-Kentron