Voorwoord: samen zijn we sterker

Half februari speelde FC Utrecht in shirts waarop het NK-logo prijkte. Op de foto’s van die middag zien we duizenden enthousiaste toeschouwers dicht op elkaar in het Willem II-stadion. Dat lijkt nu haast iets uit een ver verleden, maar het is nog maar drie maanden geleden. Kort daarna ging Nederland op slot en was de coronacrisis ook in ons land een feit.

In de geestelijke gezondheidszorg hebben we het vaak over ‘levensgebieden’, zoals werk, wonen, sociaal leven, vrije tijd en financiën. We kijken naar de problemen die cliënten hebben op die levensgebieden, en wat ze op elk van die gebieden willen bereiken. Nu zien we dat ál onze levens drastisch zijn veranderd en ingeperkt op ál die gebieden. De manier waarop we ons werk doen (en of we überhaupt nog werk hebben), onderwijs volgen, zorg verlenen en zorg krijgen, winkelen, vrienden en familie zien, sporten, vrije tijd besteden: álles is anders. Nagenoeg alle plannen in onze agenda’s zijn doorgestreept. En wat de financiële schade is, begint nu pas langzaam in beeld te komen. Ons land, Europa, heel de wéreld zal de komende jaren niet meer hetzelfde zijn. En wordt misschien ook nooit meer hetzelfde: ‘het nieuwe normaal’ en ‘een nieuwe werkelijkheid’ zijn begrippen die je momenteel veel hoort.

Bij NK geloven we in samen Nieuwe Kansen creëren, maar dat klinkt op dit moment nog bijna té optimistisch. In heel Nederland is de ravage aangebracht door dit virus enorm. We zijn nog te veel bezig met het bevatten van wat dit virus betekent voor onze samenleving en onze organisatie, met het herstellen en beperken van schade, met het terug in de steigers zetten van de maatschappij en het weer op peil brengen van onze zorg, om nu al te denken aan Nieuwe Kansen. Ook binnen NK zijn we nog maar net begonnen met ons herstel, met onze eigen reis naar dat nieuwe normaal.

Als we kijken naar de afgelopen maanden, zien we dat mensen enorme veerkracht, flexibiliteit en creativiteit laten zien. Overal zien we fantastische initiatieven en vindingrijke oplossingen. Hele opleidingen worden nu, zo goed en kwaad als het kan, online aangeboden. Ehealth heeft een ongekende vlucht genomen. Overal komen ondernemers en werknemers met creatieve oplossingen voor de ‘anderhalvemetermaatschappij’. En ook heel bijzonder: we werken massaal mee met de nieuwe richtlijnen, we accepteren wat onacceptabel lijkt en we maken er met zijn allen het beste van. Zelfs uit deze ongekende crisis komen Nieuwe Kansen. Denk aan ontwikkelingen en innovaties op het gebied van digitale mogelijkheden.

Ook binnen NK zien we medewerkers in deze onzekere en soms veeleisende omstandigheden hun werk doen. Want onze zorg gaat ‘gewoon’ door! Waar mogelijk op afstand, waar nodig face to face en met de nodige aanpassingen. Ook binnen NK zijn in haast onmogelijk korte tijd nieuwe werkwijzen en nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld. Of het nu gaat om preventie, reclassering, herstelondersteuning, begeleiding, behandeling of ondersteunende diensten: we zijn er voor elkaar en voor onze cliënten. Wat je in heel Nederland ziet, zie je ook binnen NK: we zijn samen sterker. Met onze collega’s en cliënten, maar ook samen met onze ketenpartners, werken we aan het nieuwe normaal. En hoe dat er ook uit gaat zien, één ding blijft hetzelfde: ook in deze nieuwe werkelijkheid zullen we weer samen Nieuwe Kansen creëren.

Sigrid Wijnbergh
Walther Tibosch
Raad van Bestuur Novadic-Kentron