Zorg van de Zaak en Novadic-Kentron praten over toekomst

PERSBERICHT 

Bedrijvennetwerk Zorg van de Zaak en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron zijn voornemens om elkaar op strategisch en operationeel niveau te versterken en onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden. Beide organisaties verwachten dat de samenwerking bijdraagt aan een solide fundament van waaruit uitdagingen binnen het voortdurend veranderende zorglandschap in de toekomst kunnen worden aangegaan.  

Novadic-Kentron is een verslavingszorginstelling die haar deskundigheid inzet voor een gezondere, veiligere en socialere leefwereld. Daarin staat samenwerking centraal, zowel intern als extern. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om met toewijding te werken aan een herstelondersteunend behandelklimaat en ziet de eventuele samenwerking als een kans om nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen die recht doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan de zorgvraag van cliënten, alsook aan de professionele trots en ambitie van de individuele medewerker.

Geïntegreerd aanbod

Angeline van Dijk, algemeen directeur Zorg van de Zaak: “Wij zijn blij met een eventueel samenwerkingsverband met NK. Door de synergie die al tussen diverse bedrijfsonderdelen bestaat, biedt deze versterking ons beide nieuwe ontwikkelkansen op het gebied van zorg en specifiek verslavingszorg. Samen kunnen we zorgdragen voor een nauw verweven netwerk met een geïntegreerd en flexibel aanbod. Zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de complexe en vaak comorbide psychiatrische en psychosociale problematieken, maar ook zorg op maat kan worden geboden aan zowel de individuele cliënt als zijn of haar sociale omgeving.”

Investeren in kwaliteit

Walther Tibosch, bestuurder NK: “NK heeft een moeilijke tijd achter de rug en is door stevige ingrepen steeds beter in staat om onze uitstekende verslavingszorg op een kosteneffectieve manier aan te bieden. De situatie was kritisch, maar onze toekomst is kansrijk en we gaan nu voor investeren in een verdere ontwikkeling van onze kwaliteit”.

Nader onderzoek en overleg stakeholders

De komende maanden zal nader worden onderzocht op welke manier een mogelijk partnership kan worden vormgegeven. Dit is echter mede afhankelijk van een positieve houding van banken en verzekeraars. Verder is de beoogde overeenkomst ook onder voorbehoud van goedkeuring door ondermeer de relevante toezichthouders, mededingingsautoriteiten en advisering door medezeggenschapsorganen. Partijen streven ernaar de samenwerking per medio 2017 te bekrachtigen. 

Over NK

NK is de grootste verslavingszorginstelling in Noord-Brabant en aanwezig in vrijwel alle gemeenten: bij de zorgklant thuis, in de wijk en indien nodig in de kliniek. De ruim 900 medewerkers en vrijwilligers/ervaringswerkers ondersteunen zo’n 8.500 cliënten per jaar bij hun herstel. NK werkt aan een gezonder, socialer en veiliger Brabant via een breed en gedifferentieerd aanbod met focus op herstel.

Iedereen kan bij NK terecht: hoe licht of ernstig de problemen ook zijn. NK heeft een uitgebreid aanbod voor jongeren. Maar ook voor cliënten met een dubbele diagnose (combinatie met psychiatrische problematiek), een licht verstandelijke beperking of problemen met justitie heeft NK een sterk gespecialiseerd aanbod. 

Over Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 3.000 medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het daarbij behorende Brandwondencentrum staat nationaal en internationaal aan de top. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl.