Zwarte cijfers, meer kwaliteit en positieve energie door ‘Vitale teams’

Wij ondersteunen cliënten bij hun herstel, bij het bereiken van hun eigen doelen. Maar zij hebben zelf de regie over hun leven. Wij maken hen sterker, en helpen hen om zelf oplossingen te vinden. Zo gaan wij ook om met onze medewerkers. In 2017 is gestart met Vitale Teams. Zij hebben inzicht in de kwaliteit en de prestaties, en bepalen als professionals hoe ze hun doelen bereiken. Dit maakt NK slagvaardiger, alerter en flexibeler, zodat wij beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze cliënten, onze medewerkers en onze samenwerkingspartners.

Nu we steeds meer werken met Vitale Teams, heeft P5COM – het bureau dat dit proces begeleidde – een uitgebreid artikel geplaatst over het succes van deze aanpak. In dit artikel onder meer aandacht voor de aanpak, maar ook voor de resultaten: zo is de tijd voor zorg met 15% toegenomen, zijn de administratieve lasten drastisch afgenomen en is er minder ziekteverzuim! Momenteel worden ook filmpjes gemaakt over Vitale Teams, zodat we onze nieuwe medewerkers, maar ook bijvoorbeeld ketenpartners, kunnen informeren over de werkwijze binnen NK. Een interview met bestuurder Walther Tibosch en een algemeen filmpje met uitleg over Vitale Teams is al te zien op de website van P5COM!