Home > Hulp en advies > Soorten behandeling

Soorten behandeling

Verreweg de meeste mensen die bij Novadic-Kentron om hulp of advies vragen, worden ambulant of poliklinisch behandeld. U komt dan naar een van onze locaties (poliklinieken) voor behandeling. Maar onderstaande soorten behandelingen kunnen ook worden aangeboden tijdens een opname, als u thuis niet genoeg structuur heeft.

Hoe verloopt een behandeling?

Als u zich bij ons heeft aangemeld, bekijken we in een of meer intakegesprekken samen welke zorg u nodig hebt. Misschien hebt u genoeg aan enkele gesprekken of een cursus. Maar een langdurende begeleiding of een intensieve behandeling is ook mogelijk.

Voorbeelden van behandeling

  • een kort behandeltraject in de Basis GGZ;
  • individuele gesprekken of groepsgesprekken met een behandelaar;
  • online behandeling;
  • Cognitieve Gedragstherapie Middelen (anders leren omgaan met situaties waarin u gewend was te gebruiken of gokken);
  • terugvalpreventie;
  • systeembegeleiding (begeleiding van het hele gezin – het ‘systeem‚’ – van de cliënt);
  • vaktherapie (bijvoorbeeld therapie door muziek of lichamelijke oefeningen).