Home > Hulp en advies > Behandeling in een polikliniek

Behandeling in een polikliniek (ambulante behandeling)

Verreweg de meeste mensen die bij Novadic-Kentron om hulp of advies vragen, worden ambulant behandeld. U komt dan naar een van onze locaties voor behandeling. Soms is een tijdelijke opname mogelijk. Ook online behandeling is mogelijk, vanachter uw eigen pc en wanneer u maar wilt.

Hoe verloopt een ambulante behandeling?

Als u zich bij ons heeft aangemeld, bekijken we in een of meer intakegesprekken samen welke zorg u nodig hebt. Misschien hebt u genoeg aan enkele gesprekken of een cursus. Maar een langdurende begeleiding of een intensieve behandeling is ook mogelijk.

Voorbeelden van ambulante behandeling

 • een kort behandeltraject in de BasisGGZ;
 • individuele gesprekken met een psycholoog;
 • psychotherapie in een groep;
 • online behandeling;
 • consult bij een (verslavings)arts;
 • Cognitieve Gedragstherapie Middelen (anders leren omgaan met situaties waarin u gewend was te gebruiken of gokken);
 • zelfcontrolecursus alcohol, drugs of gokken;
 • gespreksgroepen voor bijvoorbeeld jongeren, vrouwen of ouderen;
 • terugvalpreventie;
 • sociale vaardigheidstraining;
 • systeembegeleiding (begeleiding van het hele gezin – het ‘systeem‚’ – van de cliënt);
 • gespreksgroepen om anders te denken of anders met anderen om te leren gaan.

Vaktherapie

Daarnaast bieden we een aantal vaktherapieën aan. Bij deze therapieën ligt de nadruk niet op praten, maar op doen, door middel van bijvoorbeeld muziek, lichamelijke oefeningen, of drama. Deze therapieën zijn geschikt voor mensen die niet goed in woorden kunnen uitdrukken wat hen bezighoudt of die juist heel goed zaken kunnen verwoorden, maar juist daardoor niet bij hun gevoel komen.