Home > Hulp en advies > Bemoeizorg

Bemoeizorg

Bemoeizorg is het actief aanbieden van hulp aan mensen die daar niet op zitten te wachten: de zorgwekkende zorgmijders. Vaak zijn ze (ernstig) verslaafd en/of hebben ze psychische problemen, leven ze in geïsoleerde en verloederde omstandigheden en hebben ze conflicten met verschillende instanties. Er zijn verschillende bemoeizorgteams in Brabant, waaraan ook andere instanties deelnemen, zoals GGZ-instellingen.

Wat doet bemoeizorg?

De medewerkers bemoeizorg gaan (zo nodig samen met de wijkagent) naar een adres toe. In een aantal gesprekken proberen de medewerkers bemoeizorg de problemen aan te kaarten en de cliënten naar de hulpverlening toe te leiden. Het contact is vrijblijvend en laagdrempelig. Er is veel aandacht voor de praktische problemen.

Iemand aanmelden voor bemoeizorg

Bemoeizorg krijgt vooral aanmeldingen van politie en wooncorporaties. Maar ook familieleden, buren en verwijzers zoals huisartsen kunnen ons op het spoor zetten van mensen die in de problemen zijn geraakt. Op de websites van de verschillende bemoeizorgteams vindt u meer informatie.