Home > Hulp en advies > Dubbele diagnose (verslaving en psychiatrische problemen)

Verslaving en psychiatrische problemen (Dubbele Diagnose)

Als u problemen met verslaving heeft én daarnaast ook psychische problemen, helpt alleen psychische hulp misschien niet genoeg, en alleen hulp bij uw verslaving ook niet. Daarom hebben we samen met andere instellingen een combinatie-behandeling: Dubbele Diagnose. Door dit programma valt u niet tussen de wal en het schip.

Hoe komt u bij ons terecht?

U kunt alleen meedoen aan het programma Dubbele Diagnose als u al in behandeling bent bij ons, of bij een andere ggz-instelling. Als die behandeling niet genoeg helpt, kan uw behandelaar contact opnemen met het programma Dubbele Diagnose.

Welke hulp kunnen wij bieden?

U kunt bij ons terecht voor advies, ambulante behandeling of klinische behandeling. Bij ambulante behandeling komt u op afgesproken tijden naar één van onze locaties. Bij een klinische behandeling wordt u tijdelijk opgenomen in de kliniek. De gemiddelde opnameduur is vier maanden.

Samen met u, uw behandelaar en onze medewerkers bespreken we welke doelen u wilt bereiken. Daarmee gaan we samen aan de slag. Tijdens de behandeling leert u hoe u uw leven op een andere manier in kunt richten. Tijdens uw behandeling ligt de nadruk op het omgaan met elkaar. Het dagelijks leven staat centraal. Vanuit dit punt bekijkt u samen met ons hoe u weer positief over uzelf en anderen kunt gaan denken.

In het programma is veel aandacht voor huishoudelijke taken, zelfzorg, creativiteit, koken en sport. Groepsactiviteiten worden afgewisseld met individuele gesprekken. Ook therapie kan deel uitmaken van uw programma.

Ondersteuning van anderen

Ondersteuning van familie of belangrijke andere mensen uit uw omgeving kan u helpen. We maken samen afspraken over de manier van ondersteuning, hulp of andere wensen.

Wilt u meer informatie?

U kunt per e-mail of telefoon contact met ons opnemen.