Erik (hulpboer op een zorgboerderij)

NovaFarm-Grip

Verdeeld over heel Noord-Brabant bevinden zich een aantal zorgboerderijen van NovaFarm-Grip. De (ex-)verslaafden die daar werken, worden ‘hulpboeren’ genoemd. Erik is een van die hulpboeren.

“Een zorgboerderij was precies wat ik zocht”

“Eigenlijk ben ik al jaren clean, maar om dat vol te houden, doorliep ik nog verschillende trajecten binnen Novadic-Kentron en de GGZ. Na het afgronden van die trajecten, viel ik eigenlijk een beetje in een gat. Ik kwam door mijn vroegere problemen niet zo maar aan een baan, waardoor ik eigenlijk alleen maar vrije tijd had. Ik wist niet goed hoe ik daar mee om moest gaan en was bang weer in mijn oude gedrag terug te vallen. Ik kon toen op een zorgboerderij gaan werken en dat is precies wat ik zocht.

“Ik vertrouw alle dieren, terwijl mensen mij iets te vaak teleurstelden”

Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. Er zit weer ritme in mijn leven en het werk is een mooie opstap naar een eventuele baan. Nu ik tussen de dieren werk, voel ik dat het steeds beter met me gaat. Ik vertrouw namelijk alle dieren, terwijl mensen mij in het verleden iets te vaak teleurstelden. Daarom moet ik nog werken aan mijn sociale vaardigheden. Doordat ik nu toch met mensen in een werkproces in aanraking kom, ben ik verplicht met hen om te gaan en dat gaat me steeds beter af.”