Opleidingen en stages

Novadic-Kentron wil het Brabantse expertisecentrum zijn op het gebied van verslaving en verslavingszorg. Dit betekent dat we een breed opleidingsbeleid hebben, zowel voor onze huidige medewerkers als voor de medewerkers van de toekomst.

In dit kader werken we samen met verschillende opleidingsinstituten, zoals universiteiten, het Leernetwerk Verslavingszorg, de ROC’s in Brabant en de hogescholen Fontys en Avans. Door studenten en leerlingen de gelegenheid te bieden om bij ons stage te lopen, houden wij ook goed zicht op de verschillende opleidingen en opleidingsniveaus.

Nota bene: studenten master Psychologie kunnen tot maart 2022 een stageverzoek insturen en hebben dan in maart een gesprek met de werkbegeleider.

Stageplaatsen

Novadic-Kentron heeft stageplaatsen voor verschillende opleidingen.

 • Op mbo- en hbo-niveau zijn dat met name de sociale en verpleegkundige opleidingen. Hierin wordt een mbo-niveau 4 gevraagd of hbo.
 • In enkele gevallen zijn er ook plaatsen op mbo-niveau 3 beschikbaar.
 • Ook op universitair (master)niveau bieden wij een aantal stageplaatsen aan.

Mbo-stages

 • verpleegkunde niveau 4;
 • medewerker maatschappelijke zorg niveau 4;
 • SPW niveau 4;
 • sport en bewegen niveau 4;
 • activiteitenbegeleiding niveau 4;
 • administratief niveau 3-4;
 • opleiding financiële beroepen niveau 4 (breed).

In het mbo kunnen studenten kiezen voor een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) waarbij zij vier dagen per week werken en een dag naar school gaan, of voor een beroepsopleidende leerweg (BOL). BBL’ers sluiten een leer-werkovereenkomst af, terwijl BOL’ers een stageovereenkomst krijgen.

Hbo-stages

 • verpleegkunde;
 • MWD;
 • SPH;
 • toegepaste psychologie;
 • vaktherapie (muziektherapie, drama, beeldend en PMT);
 • secretarieel;
 • integrale veiligheid;
 • milieukunde;
 • bouwmanagement en vastgoed;
 • vastgoed en makelaardij;
 • personeel en arbeid.

In het hbo kunnen studenten kiezen tussen de praktische deeltijdvariant en de meer theoretisch voltijdvariant.

Afstudeerstages

 • Onderzoeksstage
 • Adviesstage

Voor afstudeerstages keren wij geen stagevergoeding uit. Wel kun je gebruik maken van deskundige begeleiding en eventueel kunnen wij in overleg data beschikbaar stellen.

Universitaire stages

Met verschillende universiteiten (Universiteit Utrecht, Universiteit van Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen) wordt samengewerkt rondom de afstudeerstages van psychologen en artsen. Ook biedt Novadic-Kentron aan deze doelgroep de mogelijkheid om klinische stages te volgen, eventueel aangevuld met een onderzoeksopdracht.

Novadic-Kentron beschikt over vier erkende opleidingsplaatsen voor GZ-Psychologen en er zijn vier erkende opleidingsplaatsen op jaarbasis beschikbaar voor artsen die de opleiding tot Master in Addiction Medicine volgen (verslavingsarts). Ook bieden wij een aantal stageplaatsen aan co-assistenten.

Minor Verslavingskunde

Vanuit de minor Verslavingskunde aan de Fontys hogeschool (Den Bosch) bieden we studenten de gelegenheid stage te lopen en onderzoekopdrachten uit te voeren bij Novadic-Kentron.

Forensische hulpverlening

Werken in de forensische zorg en de verslavingsreclassering is een vak apart. Hulpverleners werken daar namelijk vaak met cliënten die verplicht een behandeling moeten ondergaan in het kader van een juridische maatregel of een rechtelijke machtiging. Bij het opleiden van studenten op dit gebeid werkt Novadic-Kentron samen met TBS-kliniek De Rooyse Wissel in Venray.

Meer stageplekken

De komende tien jaar neemt de vraag naar goed gekwalificeerde verpleegkundigen, therapeuten en behandelaars sterk toe. Daarom werken we aan extra stage- en opleidingsplaatsen; niet alleen voor mbo- en hbo-studenten, maar ook voor GZ-psychologen, psychiaters en verslavingsartsen.

Wat bieden wij?

 • Goede gekwalificeerde begeleiding: onze werkbegeleiders/praktijkopleiders hebben ervaring in stagebegeleiding en volgen hiervoor trainingen.
 • Professionele aanpak: jouw leervraag is leidend, samen maken we een BPV-plan.
 • Coachende stijl van stagebegeleiding: je leert op jouw manier en wordt hierin gecoacht door de werkbegeleider.
 • Kennis en ervaring: de werkbegeleider heeft kennis van en ervaring in de verslavingszorg.

Hierdoor krijg je een helder en reëel beeld van verslaving en de verslavingszorg.

Wat verwachten wij

 • een lerende houding, openstaan voor kennis en ervaringen;
 • de bereidheid in jezelf te investeren;
 • bewuste keuze voor verslavingszorg;
 • betrokkenheid;
 • iemand die stevig in zijn schoenen staat;
 • iemand die wil reflecteren op eigen handelen;
 • iemand die gemaakte afspraken nakomt.

Stagevergoeding

Stagevergoeding wordt uitgekeerd volgens CAO-GGZ. Deze stagevergoeding is niet van toepassing op studenten die een onderzoeksstudie verrichten.

Solliciteren naar een stageplaats

Solliciteren naar een stageplaats doe je door je cv en een korte motivatie te sturen naar stage@novadic-kentron.nl. Informeer eerst via het stagebureau van je opleiding naar beschikbare stageplaatsen binnen Novadic-Kentron.