Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt zorg voor goed toezicht, zowel intern als extern. De Raad van Toezicht benoemt de Raad van Bestuur en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn. Verder wordt toezicht gehouden op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. Ook relevant is het toezicht op de naleving van zowel algemene als branchespecifieke wet- en regelgeving. De Raad van Toezicht onderschrijft de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance.

Contact

Heeft u vragen of suggesties voor de Raad van Toezicht? U kunt ons mailen op raadvantoezicht@novadic-kentron.nl.

Meer informatie

Leden van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn kunnen meer informatie over de leden van onze Raad van Toezicht vinden op www.nvtz.nl (na inloggen).

Jaarverslagen van de Raad van Toezicht vindt u op de pagina Jaardocumenten.

Samenstelling

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede mix van achtergronden en netwerken. Achtergronden betreffen financieel-economische, juridische, zorggerelateerde professionele kennis en relaties met het bedrijfsleven. Bij netwerken gaat het om contacten met cliënt(organisaties), zorgverzekeraars, zorgaanbieders, politie, justitie, reclassering en overheden.

Per 1 juni 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit:

Drs. A.H.M. (Ton) Kessels, voorzitter

SONY DSC

Geboortedatum: 11-11-1950
Woonplaats: Mook
Benoemd: 2013, eerste benoemingstermijn tot 1 november 2017 (herbenoemd)

Voormalige hoofdfuncties (tot 2011):

 • 2001-2011: voorzitter Raad van Bestuur Pantein (brede ketenorganisatie van ziekenhuis, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen) en daaraan gelieerde functies: voorzitter Maatschap GGZ (ism GGZ Oost Brabant) en voorzitter Bestuur en AVA BV Syntein Land van Cuijk en Noord Limburg (ism 65 huisartsen);
 • 1998-2001: voorzitter Raad van Bestuur (eenhoofdig) Maasziekenhuis Boxmeer;
 • 1994-1998: lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Rijnstate Arnhem;
 • 1990-1994: voorzitter Raad van Bestuur (eenhoofdig) Maasziekenhuis Boxmeer;
 • 1985-1990: hoofd/directeur Staf en Organisatieadvies Raad van Bestuur UMC Sint Radboud Nijmegen;
 • 1975-1985: achtereenvolgend: opbouwconsulent SSO Noord Limburg; beleidsfunctie Ministerie VWS; beleidsfunctie en leidinggevende functies Provincie Gelderland

Nevenfuncties:

 • coach bestuurders en toezichthouders in zorgbranche;
 • onafhankelijk voorzitter Platform Noordelijke Maasvallei (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties).

Dr. M.A.G. (Maryanne) Schlösser, vice-voorzitter en voorzitter commissie Kwaliteit en Innovatie

Geboortedatum: 08-02-1954
Woonplaats: Eindhoven,
Benoemd: 2014, eerste benoemingstermijn tot 1 september 2018 met een mogelijkheid tot herbenoeming

Hoofdfunctie:

 • directeur specialistische zorg Stichting Valkenhof te Valkenswaard.

Nevenfuncties:

 • lid Raad van Toezicht RADAR te Maastricht.

Drs. L.J.M.H. (Leo) Simons MBA-H, lid

SONY DSC

Geboortedatum: 12-09-1959
Woonplaats: Roosendaal
Benoemd: 2014, eerste benoemingstermijn tot 1 september 2018 met een mogelijkheid tot herbenoeming

Hoofdfunctie:

 • manager bedrijfszaken, Bravis ziekenhuis Roosendaal/Bergen op Zoom

Nevenfuncties:

 • gemandateerd bestuurder poliklinische apotheek CV/BV;
 • gastspreker op diverse symposia en congressen.
R.A.E. (Rob) van Damme MD, MA, lid
Rob
Geboortedatum: 11-10-1964
Woonplaats: Arnhem
Benoemd: 2016, eerste benoemingstermijn tot 1 februari 2010 met een mogelijkheid tot herbenoeming
Hoofdfunctie:
 • Zelfstandig adviseur Bakenberg Consult
 • Huisarts
Nevenfunctie
 • Lid Commissie Evaluatie Effecten en Kosten bij ZonMW
 • Hoofdauditor NHG Praktijkaccreditatie
 • Directeur Van Damme Beheer B.V.
 • Directeur Bakenberg Zorg en Beheer B.V.