RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht draagt zorg voor goed toezicht, zowel intern als extern. De Raad van Toezicht benoemt de Raad van Bestuur op voordracht van Zorg van de Zaak. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn. Verder wordt toezicht gehouden op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. Ook relevant is het toezicht op de naleving van zowel algemene als branche specifieke wet- en regelgeving. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Zorg 2017.

Jaarverslag 2019

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

CONTACT

Heeft u vragen of suggesties voor de Raad van Toezicht? U kunt ons mailen op raadvantoezicht@novadic-kentron.nl

MEER INFORMATIE

Leden van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn kunnen meer informatie over de leden van onze Raad van Toezicht vinden op www.nvtz.nl (na inloggen). Jaarverslagen van de Raad van Toezicht vindt u op de pagina Jaardocumenten.

SAMENSTELLING

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede mix van achtergronden en netwerken. Achtergronden betreffen financieel-economische, juridische, zorg gerelateerde professionele kennis en relaties met het bedrijfsleven. Bij netwerken gaat het om contacten met cliënt(organisaties), zorgverzekeraars, zorgaanbieders, politie, justitie, reclassering en overheden.

Met ingang van 21 augustus 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit onderstaande leden:

Brechta Kuijpers

Brechta Kuijpers heeft als directeur bij Synergia Capital Partners B.V. gewerkt. Daarvoor heeft zij gewerkt bij ABN AMRO Bank N.V. Mevrouw Kuijpers versterkt de Raad van Toezicht van NK onder meer met haar kennis en ervaring op het gebied van overnames, financiering, structurering en stakeholdermanagement. In de Raad van Toezicht vervult zij de rol van voorzitter. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van Zorg van de Zaak.

Rob A.E. van Damme

Rob van Damme is praktiserend huisarts en strategisch adviseur in de zorg. Sinds 2018 is hij tevens werkzaam als coördinator van het Gezondheidsplein Nijmegen Noord. In het verleden heeft hij diverse bestuurlijke- en directiefuncties vervuld bij zorginstellingen, een grote zorgverzekeraar en een landelijke patiëntenvereniging. Daarnaast was hij actief als commissielid bij ZonMW en hoofdauditor bij de NPA. De heer van Damme is sinds januari 2016 lid van de Raad van Toezicht van NK: sinds het samengaan van NK met Zorg van de Zaak is hij op voordracht van de Cliëntenraad lid van de Raad van Toezicht. Hij versterkt de Raad van Toezicht als vicevoorzitter met zijn kennis van de zorgsector en specifiek op het terrein van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Paul Löwik

Paul Löwik is senior adviseur en toezichthouder in het sociaal maatschappelijk domein. Ruim 25 jaar was hij directeur/bestuurder van een adviesbureau. Actueel begeleidt hij organisaties nog bij strategische vraagstukken en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van RA-Medical, voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van de School voor Maatwerk, voorzitter Bestuurlijk Platform VO-MBO Groningen, eigenaar Paul Löwik Consult en als senior adviseur verbonden aan Breuer&Intraval. Hij versterkt de Raad van Toezicht met zijn kennis en ervaring op het terrein van strategie, governance en organisatieontwikkeling.